"მოგზაურობა ცეკვით, კავკასიიდან სიზმრებისაკენ" - წარმოიდგინეთ, რომ "ათას ერთი ღამის" ფურცლებზე გადადიხართ, აღმოსავლეთის შუაგულში. თან ამ მოგზაურობისას ელეგანტურ, ძლიერ უფლისწულებსა და სინაზით აღსავსე, მოკეკლუცე მეფის ასულებს ხვდებით. პატარა მოცეკვავეები თავიანთი ცეკვით ძლიერებას, ვაჟკაცობას, მფარველობას, ენერგიულ მოძრაობებს, ქალურ სინაზესა და პატივისცემას გამოხატავენ ".

"ელ კოლომბიანო" (კოლუმბია), 2003 წლის 18 ოქტომბერი