წესები და პირობები

შესავალი

ამ ვებ-გვერდზე მოცემული პირობები ეხება თქვვენი ამ საიტის და ყველა ჩვენი ვებ გვერდის გამოყენებას. ამ საიტის გამოყენებით, თქვენ იღებთ პასუხისმგებლობას და ნიშნავს რომ ის პირობები არის თქვენთვის მისაღები. თუ ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე პირობას არ ეთანხმებით, არ უნდა გამოიყნეოთ ეს ვებ-გვერდი.

უფლებები ინტელექტუალური საკუთრებაზე