ცეკვის ვუნდერკიდები "ბიჭები სცენაზე გადაადგილებისას თითოეულ მოძრაობაში აჩვენებენ უდიდეს სინქრონულობას, რაც მრავალსაათიანი რეპეტიციების შედეგია და რაც...

ვრცლად:

საქართველოს ბავშვთა ანსამბლმა თავიანთი ხელოვნებით ყველა განაცვიფრა "სალტოები და პირუეტები: სწორედ ესაა, რითიც ვცნობთ საქართველოს ბავშვთა ფოლკლორული...

ვრცლად:

"ცეკვა საქართველოს მთიანი რეგიონის ფუძედ ითვლება და ბავშვთა ეს ანსამბლი თავისი ცეკვით არაჩვეულებრივად გადმოგვცემს ამ ხალხის გრძნობებსა და სოციალურ წყობას....

ვრცლად:

"რაც შეეხება ვირტუოზულობას - რამდენიც გინდათ! ამ პატარა ვირტუოზების ყოველი ილეთი, სალტო თუ პირუეტი არის ხელოვნების მაგია, თვით ნაჩო დაუტოც კი თავის...

ვრცლად: