ჩაქვი - 2016

27 ივნისიდან 7 ივლისამდე - "პატარა ვირტუოზების" სტუდიის მე-3 კურსის 40 მოცეკვავე ბიჭი გაივლის 10 დღიან ინტენსიურ რეპეტიციას ჩაქვში.

11 ივლისიდან 10 დღიანი შეკრებაზე გაემგზავრებიან "პატარა ვირტუოზების" სტუდიის მე-3 კურსის 40 მოცეკვავე გოგონა